Zapowiedzi

W opinii autora najlepsza realizacja jego sztuki.

Ośrodek Teatralny Kana zaprasza spektakl i spotkanie w ramach projektu Scena Równoległa.

Hantio to monodram, opracowany na podstawie trzech tekstów: "Zbyt głośnej samotności" Bohumila Hrabala, "Malte" Rainera M. Rilkego i "Księgi niepokoju" Fernanda Pessoi. Praca nad nim jest sumą poszukiwań, a także zdarzeń „magicznych”, jakie przytrafiły się autorowi w procesie tworzenia scenariusza. 

Artyści zaproszeni do trzeciej odsłony programu TRAFO MEDIA LAB używają filmu i fotografii jako narzędzia do badań ludzkich zachowań i emocji. Filip Ćwik przemierza internet i zawłaszcza pornograficzne obrazy dostępne tylko dla wtajemniczonych. Volcan Kiziltunç natomiast filmuje ludzi, których portretowane, prawie nieruchome ciała wyrażają złość, bezradność czy lęk przed nieznanym. 

IV edycja festiwalu KIDS LOVE DESIGN skupia się na prezentacji polskiego designu. Podczas jej trwania odbędą się liczne wystawy, warsztaty i projekty społeczne - w Polsce, Niemczech, USA i Meksyku. Udział w festiwalu jest bezpłatny, nie ma ograniczeń wiekowych.

Zapraszamy na koncert w wykonaniu zespołu Silva Rerum arte z Gdańska zatytułowany „7 ptaków” – osiemnastowieczne szczebioty, świergoty, kukania, pienia i trele: czyli mały atlas ornitologiczny z okazami zebranymi przez Vivaldiego, Monteclaira, Bibera, Daquina. Nadto leniwy kot i przyjazna żaba... A także: zakochany słowik – według Couperina. Swoista muzyczna Arka Noego.

Spektakl powstał w 2004 roku jako kolejny projekt dyplomu scenograficznego. Tym razem swój projekt zaprojektowała i wykonała Reneta Wites. W 2006 roku spektakl został wznowiony. Spektakl ten jest kolejnym ukłonem w stronę teatru lalek. Dwie osoby grają wszystkich bohaterów.

Prawdziwa wolność znajduje się w duszy każdego człowieka i tak naprawdę zależna jest tylko od nas samych, a nie od warunków zewnętrznych. Wydawałoby się zaś, że najprościej usidlić… upokorzyć… złamać… tych najsłabszych, ale tak nie jest. Na szczęście tak nie jest.

Życie…jako wielka, mamy nadzieję – wzruszająca, groteska…maleńkiego człowieczka – życie każdego urodzonego na tej ziemi…od samych narodzin aż do śmierci: jak szereg absurdalnych, śmiesznych, tragicznych(!) wydarzeń. Jednak bez żadnej próby uszlachetnienia, nadania sensu, bez próby wprowadzenia jakiejkolwiek filozofii.Takie to życie, że czerwoną nicią przeplata się przez cały spektakl.

„Sztukę Williama Szekspira zna chyba każdy. Historia duńskiego księcia, dworskich intryg, walki o władzę, nieszczęśliwej miłości i dążenia do zemsty to jeden z najczęściej adaptowanych przez teatralnych twórców tekstów...

Strony